Hartmann Observe APP

Hartmann Observe App bespaart geld én redt mensenlevens

Handhygiëne is de goedkoopste, snelste en meest effectieve manier om het verspreiden van (resistente) micro-organismen en infecties tegen te gaan.

Helaas zie je in de praktijk dat de handhygiëne-WIP-richtlijn vaak niet wordt nageleefd. Dat heeft verschillende redenen, maar voorop hierin staat dat het onderwerp niet genoeg leeft onder zorgmedewerkers en instellingen. Tevens vinden er weinig tot geen compliance-studies plaats. Medewerkers vergeten hierdoor de belangrijke regels en leven ze onvoldoende na. Hartmann wilde dit oplossen en kwam met deze uitdaging naar Polder Knowledge.

Hartmann Observe App

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft vijf momenten aan waarop het noodzakelijk is dat een zorgverlener de handen desinfecteert. Samen met Hartmann bedacht Polder Knowledge een oplossing om op deze vijf momenten ter plaatse te observeren:

  • voor het patiëntencontact
  • voor aseptische behandeling
  • na blootstelling aan lichaamsvloeistof
  • na patiëntencontact
  • na contact met de patiëntenomgeving

Deze momenten van handhygiëne worden met de Observe App geobserveerd. In een database worden de observaties worden geregistreerd en ingevoerd, zodat deze op een later tijdstip geanalyseerd kan worden. De rapportages van deze data zorgen ervoor dat het proces kan worden verbeterd.

Om de momenten ter plaatse te observeren, is de Hartmann Observe APP geoptimaliseerd voor het gebruik op een tablet. Hierdoor kunnen zorginstellingen op de locaties waar dat nodig is de observaties ter plekke registreren. Zo gaat er geen data verloren en wordt er betrouwbare data geregistreerd. 

Leermomenten

De Observe App is door Polder Knowledge ontwikkeld in samenwerking met Hartmann. Zoals bij elk project hebben wij als team onszelf ontwikkeld. Door Agile te werken en door te reflecteren op de keuzes die wij tijdens een ontwikkelproces maken, leerden wij om niet bang te zijn multitenant applicaties te gebruiken. Ook leerden wij om sneller voor een bepaald framework te kiezen. Tevens leerden wij tijdens dit ontwikkeltraject om meer als Consultant en Business Analyst op te treden, om zo eerder de juiste specificaties van een applicatie te achterhalen.

De Observe App biedt inzicht

De Hartmann Observe App bestrijdt de verspreiding van micro-organismen en infecties op een efficiënte manier. De observaties geven inzicht in de naleving van de handhygiëneprocedures. Het ingebouwde dashboard laat in een oogopslag zien hoe de compliance van de medewerkers is in inzichtelijke statistieken. Deze statistieken kunnen worden geëxporteerd naar PDF- en CSV-bestanden. Zo kan eenvoudig worden gecontroleerd of de implementatie van een procedure succesvol is of dat er misschien verdere acties moeten worden ondernomen.

Om de compliance blijvend te vergroten, kunnen de observaties regelmatig worden herhaald. Tevens biedt de Observe App de mogelijkheid tot reminders, scholing, ondersteuning van de directie en bij cultuurveranderingen. De Observe App is een waardevol instrument gebleken, omdat het geld bespaart én mensenlevens redt. Hier zijn we trots op!

Samen bouwen aan nieuwe oplossingen

De samenwerking tussen Hartmann en Polder Knowledge tijdens de ontwikkeling van de Observe App heeft geleid tot een samenwerkingsverband. Binnen dit samenwerkingsverband bouwen wij gezamenlijk aan nieuwe oplossingen die de toekomst mooier maken.

Observe APP grafieken
Observe APP observatie
Observe APP overzicht
Share This